HİZMETLERİMİZ

Dış Kaynak Hizmetleri

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Nedir?

 

Dışkaynak kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  giderek yaygınlaşarak kullanılan bir kaynak yönetim modelidir. Kuruluşlar bu model ile kendi kadrosuna almaksızın alanında uzman ve deneyimli kaynakları kısa sürede temin edebilmekte ve iş hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşma imkanı bulmaktadır.

 

Neden Dış Kaynak Kullanımı?

 

 • Dönemsel iş ihtiyaçları için süreli kaynak temini sağlar.
 • Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı cevap imkanı sunar.
 • Uzman kadro işe alım, yetiştirme ve elde tutma maliyetlerinden tasarruf sağlar.
 • Dönem içinde artıp azalan Proje ihtiyaçlarına göre esnek kaynak yönetimi olanağı verir.
 • Bu model ile kurluşlar ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanabilirler.
 • Proje bazında bütçe yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılarak operasyonel verimlilik sağlar.

Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Kurumda yapılacak olan BT işlerinin kurumun stratejileri ile uyumlu olması anlamına gelen BT yönetişimini etkin biçimde uygulayan kurumlardaki Bilgi Teknolojileri Bölümü, kurumun stratejik amaçlarına ulaşması ve hedeflerini yakalaması için bir  “stratejik iş ortağı” olarak değerlendirilmelidir.  BT işgücü kaynaklarının ve bütçelerinin kullanımı, üst yönetimin onayı ve katılımı ile karara bağlanır. BT iş birimi de kurumun aldığı stratejik kararlarda paydaş olarak yer alır, görüşlerini belirtir.

 

BT Yönetişimi’nde aşağıdaki alanlarda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile kurumunuza değer katmaktayız.

 

 1. BT Strateji ve Planlama
 2. BT Portföy ve Talep Yönetimi
 3. BT Risk ve Güvenlik Yönetimi
 4. BT Mimari Yönetimi

 

Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Sektördeki deneyimimizle geliştirme ve işletim süreçlerinizin mevcut durumunu analiz ederek , kurum kültürünüzle ve stratejilerinizle uyumlu , verimliliğinizi artıracak ve rekabet koşullarında sizi öne taşıyacak iş yapış şekillerini belirliyoruz.

 

Proje Yönetim Süreç Danışmanlığı

 

Uygulama Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Süreç Danışmanlığı

 • Tasarım (Design)
  • İş İhtiyaçlarının belirlenmesi
  • Analiz
  • Fonksiyonel tasarım
 • Geliştirme (Implementation)
  • Teknik Tasarım
  • Kodlama
 • Test (Testing)
  • Birim Testi
  • Entegrasyon testi
  • Performans testleri
  • Kabul Testi
 • Projenin Uygulamaya alınması (Deployment)

sss

BT Hizmet Yönetimi (ITIL) Danışmanlığı

 

Günümüzün değişen ihtiyaçları BT hizmetlerini karmaşık hale getirdi. Gerek kurum içinde hizmet veren BT birimlerinin, gerekse hizmetlerini birçok firmaya dışkaynak olarak sağlayan BT şirketlerinin artık; kolay, hızlı ve verimli yönetim sistemlerine ihtiyacı var. Günümüz BT dünyasında servislerin kesintisiz ve sorunsuz çalışabilmesi için en kritik kural, bunların birer yaşam döngüsü içerisinde yönetilmesi.

 

İdeal bir BT Hizmet Yönetimi’nde ihtiyaç duyulan; sürekli yenilenme, değişim ve uyum. Dünyada 20 yılı aşkın süredir profesyonellerin edindikleri tecrübelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ITIL, bu anlamda BT birimlerine yön gösteren en önemli kaynaklardan biri. Diğer taraftan ISO 20000, CobIT  gibi diğer standartlar da ön planda ve bunlar ile uyumlu bir çalışma için ITIL baz teşkil ediyor.

 

ITIL yaklaşımının servis yönetimi süreçlerine nasıl uygulanacağı her organizasyon tarafından kendi kültürüne, yapısına ve teknolojisine göre belirlenmelidir.

 

BT Hizmet Yönetimi’nde aşağıdaki alanlarda verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile kurumunuza değer katmaktayız.

 1. ITIL Farkındalık eğitimleri
 2. ITIL süreç danışmanlığı
 3. ISO 20000 denetim ve danışmanlığı
 4. CobIT denetim ve danışmanlığı